Biologisch-Dynamisch

De kerngedachte bij Biologisch-Dynamische landbouw is dat een landbouwbedrijf een organische eenheid is. Dat wil zeggen dat het bedrijf een kringloop vormt. Kunstmest of gangbare bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. Tuinafval wordt gecomposteerd en als bemesting gebruikt. Tuinbouw, fruitteelt, akkerbouw en veeteelt worden zo mogelijk gecombineerd. Verder houdt de BD-landbouw rekening met invloeden vanuit de kosmos. Op Sloterland werken we zoveel mogelijk biologisch-dynamisch, maar biologisch mag ook.

Groente uit eigen moestuin vlakbij Amsterdam